در طول فعالیت فرش قرن این شرکت همواره سعی نموده نو آوری را در تمام بخشهای فعالیت خود و در تولید محصولات در نظر داشته باشد ، جلوتر بودن از سایرین همواره شرکت را طعمه مناسبی برای افرادی قرار میدهد که سعی میکنند در زمان کوتاه با کپی برداری از کارهای سایرین به موفقیت برسند

این افراد متاسفانه همواه بیشترین ضرر را به خریدارانی میزنند که نادانسته محصولات بی کیفیت این افراد را به جای محصولات اصلی شرکت خریداری مینمایند.

برای آگاهی لطفا قبل از خرید قسمتهای زیر را مطالعه فرمایید.

سوء استفاده از نام ورباتکس

سوء استفاده از نام فرش قرن