سوء استفاده از نام فرش قرن

متاسفانه عده ای سعی نموده اند تا از موفقیت فرش قرن با جعل نام آن سو استفاده نمایند و محصولات بی کیفیت خود را در تحت نام این شرکت به فروش رسانند. فرش قرن برای جلوگیری از گمراهی مشتریان محترم علیه این افراد اعلام جرم نموده و از طریق مراجعه قانونی شکایات خود را اعلام کرده است

برای اطمینان خاطر مشتریان محترم در زیر روزنامه رسمی و همچنین آرم ثبت شده رسمی شرکت برای ملاحظه عموم در سایت قرار داده شده است